MG112V Oförstörande provning 3,0 hp

Non Destructive Testing

Att ge grundläggande kännedom om metoder för oförstörande provning av svetsförband

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att ge grundläggande kännedom om metoder för oförstörande provning av svetsförband

Kursens huvudsakliga innehåll

Oförstörande provning är en kurs som ger dig främst teoretisk men även viss praktisk kunskap om detta område. Kursen genomförs i nära samarbete med industrin, vilket ger en bra verklighetsförankring. Laborationer i OFP.

Kursupplägg

Kursen är koncentrerad till en vecka på heltid. Närvaro är obligatorisk. Veckan förläggs oftast till november.

Behörighet

MG110V/MG1010  Svetsteknologi, allmän kurs

eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

MG110V Svetsteknologi allmän kurs, eller motsvarande.

Litteratur

Kompendium i oförstörande provning, KTH.

"Non-desctructive testing on welds", Raj, Subramanian, Jayakumar.

Studenten väljer själv vilken av ovanstående litteratur han/hon vill använda.

Utrustningskrav

Meddelas vid kursstart.

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerea.se

Examinator

Anders Hansson <haga@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.