MG130V Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 hp

Welding Technology, General Course

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.heegard@swerea.se

Examinator

Anders Hansson <haga@kth.se>