MG1400 Tillämpad industriell produktion 6,0 hp

Applied Production Engineering

Projektarbete inom det produktionstekniska området, som visar färdighet att tillämpa tidigare tekniska studier i praktik och dokumentera processen skriftligt.

För att bli antagen till kursen krävs att man antagits till sommarpraktikprogram vid Scania eller Sandvik enligt överenskommelse med företagen. Ansökan till dessa program sker via företagens hemsidor.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa kunskap och färdigheter, som inhämtats under studietiden, på problem inom det valda området
 • tillsammans med handledare planera sitt eget arbete så att givna delmål nås
 • presentera sitt arbete i en skriftlig rapport med krav på innehåll, struktur och språk

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektarbete inom det produktionstekniska området, som visar färdighet att tillämpa tidigare tekniska studier i praktik och dokumentera processen skriftligt.

Kursupplägg

Kursen genomförs som sommarpraktikprogram vid Scania eller Sandvik enligt överenskommelse med företagen.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 60 hp inom Teknik

För programstudenter vid KTH krävs

MJ1103 Introduktion till maskinteknik eller
MF1061 Design och Produktframtagning, Introduktion
eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Behörighet till studier i åk 2 på M-programmet eller motsvarande.

MJ1103 Introduktion till maskinteknik eller
MF1046 Design och Produktframtagning, Introduktion

eller motsvarande

Litteratur

Beroende på individuellt behov

Utrustningskrav

Inget

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: P, F

Godkänt Projekt (PRO1; 6 hp)

Krav för slutbetyg

För godkänt arbete krävs godkänd projektplan, godkänd slutrapport och seminarieredovisning av projektarbete

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Lasse Wingård, lw@iip.kth.se

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Övrig information

Antagning endast efter godkännande av examinator:

Lasse Wingård

lw@iip.kth.se

Påbyggnad

MG1024 Produktion

Kurser inom fördjupningen Industriell produktion

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.