MG2037 Industriell limningsteknik 6,0 hp

Industrial Adhesive Bonding

Kursen ger dig kunskaper om dagens potential av industriell limningsteknik. Kursinnehållet ger dig som användare en inblick dagens limmaterial och hur dessa kan utnyttjas. Under kursen kommer du att i kontakt med många applikationsexempel på industriell limningsteknik.

En kurs utvecklad i nära samarbete med limleverantörer, industriella limanvändare och limkonsulter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10036

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Ove Bayard <oveb@kth.se>

 • Målgrupp

  Yrkesverksamma ingenjörer och mastersstudenter vid andra högskolor än KTH

  Ej för programstudenter vid KTH

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10094

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Ove Bayard <oveb@kth.se>

 • Målgrupp

  Yrkesverksamma ingenjörer och mastersstudenter vid andra högskolor än KTH

  Ej för programstudenter vid KTH

Lärandemål

Kursdeltagaren skall efter fullgjord kurs kunna konstruera och specificera en enkel industriell limfog.

Kursens huvudsakliga innehåll

Ekonomi, översikt över lim och limningsmöjligheter, exempel på limmade konstruktioner, demonstrationer, tillämpningsområden, praktisk limningsteori, projektering av limfogar, fogutformning, hållfasthet, produktionssynpunkter, förbehandling av fogytor, limning av: metall, termoplast, kompositmaterial, elastomerer; arbetshygien, vad säger lagen, härdplaster, vilka är riskerna, hur man skyddar sig, produktionsutrustning, förbehandling, dosering och blandning, applicering, långtidshållfasthet, vad påverkar långtidshållfasthet, hur förbättra långtidshållfasthet, kvalitetssäkring, provningsmöjligheter, produktionsstyrning, risker för fel – Checklista.

Kursupplägg

Föreläsningar, övningar och studiebesök

Behörighet

180 hp inom teknik samt Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6

och

MG1001 Tillverkningsteknik eller

MG1006 Design o Produktframtagning - Tillverkning

eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

180 hp inom teknik 

MG1001 Tillverkningsteknik eller
MG1006 Design och Produktframtagning, Tillverkning eller motsvarande

Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 5

Litteratur

Egenutvecklat kurslitteratur och kommersiellt infomaterial.

Utrustningskrav

Inga

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • STU1 - Studiebesök, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Muntlig presentaion av inlämningsuppgift

Skriftlig tentamen

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 4,0 hp)
Godkända inlämningsuppgifter (INL1; 1,0 hp)
Deltagande i studiebesök (STU1; 1,0 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Ove Bayard <oveb@kth.se>, 08-790 6360

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Övrig information

Ges som intensivkurs under två tvådagarssamlingar, med mellanliggande eget arbete med projektuppgift

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.