MG2038 Digitala fabriker 6,0 hp

Digital Factories

Kraven på att snabbt kunna förbereda och ställa om fabriker för tillverkning av nya produkter har blivit allt högre. Ett sätt att snabba upp förändringsarbetet är att med hjälp av programvara bygga modeller och simulera tillverkning och flöden i den tilltänkta fabriken, redan innan den börjat byggas i verkligheten.

Kursen behandlar de modeller och programvaror som kan användas för att göra detta, och fokuserar särskilt på behovet av och nyttan med standardiserade modeller.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51132

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Gunilla Franzén Sivard <gunilla@kth.se>

 • Lärare

  Gunilla Franzén Sivard <gunilla@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM åk 2

  Valbar för övriga masterprogram

  CMAST4, CDEPR4 kurs inom teknikprofil

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50841

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Gunilla Franzén Sivard <gunilla@kth.se>

 • Lärare

  Gunilla Franzén Sivard <gunilla@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM åk 2

  Valbar för övriga masterprogram

  CMAST4, CDEPR4 kurs inom teknikprofil

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara principen med digitala fabriker och deras relation till verkliga fabriker, t ex genom att ge exempel på digital verifiering och industriellt värde
 • förklara värdet av systemneutrala modellformat genom exempel på användning av dessa format för att utbyta produkt- och produktionsdata mellan olika IT-verktyg
 • använda IT-stöd för:
       - framtagning av layouter för hela fabriker
          eller tillverknings- och monteringsceller
       - framtagning av tillverkningskoncept och
          balansering mellan maskingrupper
 • skapa en enkel informationsmodell av en produkt i relation till produktionsprocesser och resurser
 • ställa samman en beskrivning av hur en digital fabrik kan utvecklas med hjälp av simulerings-program för tillverkningskoncept, fabriks-layout, beredning och flöde.
 • sammanfatta önskade egenskaper hos systemneutrala modellformat och jämföra två standarder med avseende på dessa kriterier
 • jämföra och värdera simuleringsprogram och andra IT-stöd med avseende på kriterier för utveckling och användning av den digitala fabriken

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion till digitala fabriker - Vad är en digital fabrik och varför behövs den? Koppling mellan digitala och verkliga fabriker

Digital visualisering och modellering av tillverkningskoncept

Digital visualisering och modellering av fabrikslayouter

Industriföreläsningar om användning och värde av digital fabrik

Informationsmodellering, databaser och standardiserade modellformat

Laborationer runt en specifik användning av en digital fabrik med kommunikation och samordning av modeller från olika perspektiv

Behörighet

Antagen till Master/Magisterprogram vid KTH
som läst

MG 2028 Inte bara CAD
MG 2029 Industriell produktion - planering och styrning
MG 2030/MG2130 Simulering av fabriker, flöden och processer/Modellering och simulering av industriella processer

eller motsvarande förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper

MG 2028 Inte bara CAD
MG 2029 Industriell produktion - planering och styrning
MG 2030/MG2130 Simulering av fabriker, flöden och processer/Modellering och simulering av industriella processer

Litteratur

Tillhandahålls som pdf-filer som kan laddas ner från Bilda av kursdeltagare

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Gunilla Sivard, sivard@iip.kth.se

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.