MG2103 Industriell Produktionsteknik 6,0 hp

Industrial Process Engineering

Principer för uppbyggnad av tillverkningssystem, kunskap om den senaste tekniken för detaljtillverkning och automatisering av materialhanteringsutrustningen. I kursen ingår omfattande genomgång av industriella styrsystem, kommunikationsteknik, sensorer och servosystem. En omfattande information ges om styr och automatiseringsteknik samt process och tillståndsövervakning som används idag i bearbetningsceller, flexibla tillverkningssystem, tillverkningslinjer, samt materialhantering.

Kursen tar upp metoder för analys av tillverkningsprocesser och identifiering av förbättringsmöjligheter baserade på flödessimulering. Under kursens gång studenten kommer i kontakt med simuleringsmodellerframtagna för typiska produktionstekniska beslut. Detta ökar förståelse av de principer som tillämpas inom industri. Programmet omfattar också implementeringsmetoder för lean teknik.

Kursen inkluderar också grundläggande orientering om underhåll nödvändig för att uppnå krävd tillgänglighet samt hög person- och miljösäkerhet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60678

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P3: A1, B2. mer info

 • Kursansvarig

  Andreas Archenti <archenti@kth.se>

 • Lärare

  Andreas Archenti <archenti@kth.se>

  Jerzy Mikler <mikler@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM1

  Valbar för alla Masterprogram

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60868

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Andreas Archenti <archenti@kth.se>

 • Lärare

  Andreas Archenti <archenti@kth.se>

  Jerzy Mikler <mikler@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM1

  Valbar för alla Masterprogram

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs studenten:

 • kunna på ett effektivt sätt arbeta med utveckling av produktionsteknik inom verkstadsindustrin
 • klara av att upprätta kravspecifikation för detaljtillverkningssystem och dess komponenter
 • kunna välja och utvärdera olika möjliga tekniska lösningar för automatisering av materialflöde och kringutrustning
 • planera och genomföra uppbyddnaden och idriftsättning av detltjtillverkningssystem
 • behärska metoder för planering och styrning av produktion, speciellt färdigheter i simuleringsbaserad processförbättringsteknik

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen har fokus på detaljtillverkning och tar upp principer för uppbyggnad av tillverkningssystem, den senaste tekniken för detaljtillverkning och för automatisering av materialhantering.

I kursen ingår bl a industriella styrsystem, kommunikationsteknik, sensorer och servosystem, flexibla tillverkningssystem, tillverkningslinjer, samt materialhantering. Styr- och automatiseringsteknik, samt process- och tillståndsövervakning som används i bearbetningsceller behandlas grundligt

Kursen tar upp metoder för analys av tillverkningsprocesser och identifiering av förbättringsmöjligheter baserade på flödessimulering. Under kursens gång kommer studenten i kontakt med simuleringsmodeller framtagna för typiska produktionstekniska beslut. Kursen omfattar också implementeringsmetoder för lean-teknik.

Kursen inkluderar också grundläggande orientering om underhåll som är nödvändig för att uppnå önskad tillgänglighet samt hög person- och miljösäkerhet

Kursupplägg

Kursen behandlar tre områden:

Tillverkningssystem, Processförbättring samt Tillförlitlighet, säkerhet och underhåll.

Undervisningen sker i form av lärarledda föreläsningar/lektioner, datorlaborationer, och laborationer samt gruppvisa projektuppgifter/inlämningsuppgifter.

Behörighet

MG1002 Automatiseringsteknik eller mostvarande

Engelska B eller motsvarande

Litteratur

Utrustningskrav

Inga speciella krav

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift i simulering, 1,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INLB - Inlämningsuppgift processförbättring, 1,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Laborationsserie, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 2 hp)

Godkända inlämningsuppgifter (INLA; 1 hp) och (INLB; 1 hp)

Godkända laborationer  (LABA; 2 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Andreas Archenti, archenti@kth.se; Jerzy Mikler, jerzy.mikler@itm.kth.se

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.