MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9,0 hp

Advanced Manufacturing Technology, Extended Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs kommer studenten att kunna:

 • välja och redogöra för lämpliga skärande och formande tillverkningsprocesser, inklusive okonventionella metoder
 • mäta och analysera dynamiska egenskaper hos tillverkningsutrustning, dvs verktyg och maskiner
 • tolka toleranssatta maskinritningar samt planera och genomföra en uppmätning av en detalj
 • ge förslag på ekonomiska och hållbara tillverkningsprocesser utifrån givna förutsättningar
 • självständigt analysera, presentera och dokumentera en forskningsnära tillvekningsuppgift

Kursens huvudsakliga innehåll

Skärande och formande tillverkningsprocesser

Maskindynamik

Maskin- och processkapabilitet

Bearbetningsekonomi och hållbarhet

Okonventionella tillverkningsprocesser

Avancerad mätteknik

Forskningsnära tillverkningsteknologi

Behörighet

Minst 45 hp avklarat av kurser på avancerad nivå

och

MG1001, MG1006, MG1026 eller MG2104,

eller motsvarande förkunskaper.

Endast en av kurserna MG2009 och MG2109 får läsas.

Får ej läsas av den som läst MG2031 eller MG2209.

Rekommenderade förkunskaper

MG1001 , MG1006, MG1026 eller MG2104, eller motsvarande förkunskaper

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • LABA - Verkstadslaborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • STU1 - Studiebesök, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända verkstadslaborationer (LABA; 1,5 hp)

Godkänd tentamen (TENA; 4,5 hp)

Godkända inlämningsuppgifter (INLA; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Amir Rashid, amir.rashid@iip.kth.se

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Övrig information

Endast en av kurserna MG2009, MG2109 eller MG2110 kan läsas, pga överlapp.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.