MH1020 Keramteknologi 6,0 hp

Ceramics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Materialvetenskap
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  20099

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Joakim Odqvist <odqvist@kth.se>

 • Lärare

  Joakim Odqvist <odqvist@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60502

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Joakim Odqvist <odqvist@kth.se>

 • Lärare

  Joakim Odqvist <odqvist@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för CMATD2

  Valfri för övriga program

 • Del av program

Lärandemål

Kursen är tänkt som en introduktion till keramers framställning, struktur, egenskaper och användning.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen kommer följande att behandlas: Grunderna för framställning av såväl traditionella som avancerade keramer; kristallstrukturer hos keramiska material; mekaniska egenskaper och fraktografi; statistiska brotteorier; tidsberoende brott; termisk chock; strukturella keramer; dielektriska keramer; piezo-, pyro- och ferroelektriska keramer. Ferriter; keramer för elektro-optiska applikationer; keramiska halvledare, varistorer; supraledande oxider.

Kursupplägg

Föreläsningar 26 h
Övningar 8 h

Behörighet

MH1014 Materiallära

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Joakim Odqvist, odqvist@kth.se

Examinator

Joakim Odqvist <odqvist@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.