Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap 9,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för TTMVM1-IMTA/MDNA/SUMA

Valfri för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, teknisk materialvetenskap, åk 1, IMTA, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk materialvetenskap, åk 1, MDNA, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk materialvetenskap, åk 1, SUMA, Villkorligt valfri

Perioder

P3 (5,5 hp), P4 (3,5 hp)

Varaktighet

2024-01-16
2024-06-03

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60246

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Kontaktperson

Björn Glaser (bjoerng@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan MH2049 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 - avancerade kunskaper för metallframställning via främst pyrometallurgi.

- avancerade kinetiska teorier som används vid metallframställning.

Kursen ger kunskap om:

- hur termodynamiska och kinetiska teorier kan användas för att optimera metallurgiska processer.

- betydelse av val av process parametrar för att erhålla en förbättrad processkontroll av en metallurgisk process både med avseende på produktivitet samt hållbarhet.

- möjligheter att designa processer eller delar av processer inom metallurgisk industri.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Förklara de grundläggande kinetiska teorierna relaterade till pyrometallurgiskmetallframställning
 • Identifiera möjligheter till processkontroll och reaktordesign i industriella metallurgiska processer
 • Identifiera hur det är möjligt att välja och optimera parametrar för att erhålla en hållbar metallurgisk processkedja
 • Identifiera hur det är möjligt att välja  parametrar för att kontrollera en metallurgisk process

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MH2039 Processteknik/MH2029 Processmetallurgi, eller motsvarande

MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 2, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som inte slutfört kurs med tidigare uppsättning av examinerande moment ska kontakta kursansvarig.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Materialteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MH2504 Industriella metallurgiska processer

MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi

Kontaktperson

Björn Glaser (bjoerng@kth.se)