MJ1001 Projektarbete inom energiteknik 18,0 hp

Project Work in Energy Technology

Kursen ger en möjlighet att fördjupa sina studier inom energiteknik på C-nivå. Energiteknik spänner över ett brett teknikområde och projekten kan därför ha mycket olika inriktning.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen ger en möjlighet att fördjupa sina studier inom Energiteknik på C-nivå. Energiteknik spänner över ett brett teknikområde och projekten kan därför ha mycket olika inriktning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teknologerna arbetar ensamma eller liten grupp med ett avgränsat delprojekt. Delprojektet kan vara en fördjupning inom ett speciellt teknikområde eller ett delprojekt som specificeras inom ett pågående forskningsprojekt. Arbetet leds av en personal vid institutionen.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper i engelska motsvarande En B. Dessutom 80 hp varav 30 hp inom energiteknik. Svenska B krävs inte.

Litteratur

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 18,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Energiteknik

Examinator

Anders Malmquist <anders.malmquist@energy.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.