MJ1432 Energirelaterat praktiskt projektarbete 9,0 hp

Practical Energy Related Project

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen ger en möjlighet att fördjupa sina studier inom Energiteknik på C-nivå. Energiteknik spänner över ett brett teknikområde och projekten kan därför ha mycket olika inriktning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teknologerna arbetar ensamma eller liten grupp med ett avgränsat delprojekt. Delprojektet kan vara en fördjupning inom ett speciellt teknikområde eller ett delprojekt som specificeras inom ett pågående forskningsprojekt. Arbetet leds av en personal vid institutionen.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper i engelska motsvarande En B.  Dessutom 80 hp varav 30 hp inom energiteknik. Svenska B krävs inte.

Litteratur

Examination

 • INL1 - Projektrapport, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Introduktion, 1,5, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Muntlig redovisning, 1,5, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Jeevan Jayasuriya (jeevan.jayasuriya@energy.kth.se)

Examinator

Jeevan Jayasuriya <jeevan.jayasuriya@energy.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.