MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 6,0 hp

Thermal Turbomachinery

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen ämnar att ge en överblick av viktiga aspekter i termiska strömninsmaskiner, med fokus på tillämpningar i transportsektorn och i energisektorn

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • Förklara tvådimensionell och tredimensionell startionärt flöde i turbomaskiner
 • Förstå icke-stationärt flödesfenomen i turbomaskiner
 • Förstå de huvudsakliga principerna för turbinmaskin skovel design och konstruktionsfilosofi
 • Genomföra enklare aerodynamisk design
 • Förklara interaktionen mellan arbetsmedium och strukturen i vilken mediet flödar
 • Förstå de fundamentala aeromekaniska design/konstruktionsaspekterna
 • Genomföra preliminära beräkningar av mekanisk påverkan
 • Förstå gasturbinbrännkammarens principer och utmaningar
 • Diskutera kyltekniker i turbomaskiner
 • Välja lämpliga material för turbomaskintillämpningar
 • Förstå de operativa aspekterna av turbomaskiner
 • Diskutera innehållet i en vetenskaplig artikel i ämnet på en avancerad nivå
 • Diskutera tekniken för dagens och morgondagens utmaningar inom turbomaskinområdet

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen riktar sig både mot personer som önskar erhålla mer övergripande information om aero- och termodynamiska konstruktionsproblem i termiska strömningsmaskiner,osm till stor del även till personer som kommer att använda termiska strömningsmaskiner för olika ändamål.

Kursen är en fortsättning på MJ2429 Strömningsmaskiner, och börjar därför på en avancerad nivå. Med introduktion av enklare endimensionell analys och turbomaskinkomponenter så utökas nivån i kursen till 2D och 3D analys aspekter.

Viktiga aspekter såsom kylning i gasturbiner, mekanisk påverkan, material och systemets egenskaper belyses i kursen och förs in i relevanta sammanhang

Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar kommer att utföras inom ramen för kursen för att stimulera till diskussioner i en interdisciplinär miljö. Övningsuppgifter kommer att ges för att fördjupa studentens förståelse för de i kursen behandlade fenomenen. Ett studiebesök till en gasturbintillverkare är planerad.

Kursen ges på engelska

Behörighet

4A1629/MJ2429 Strömningsmaskiner eller motsvarande

Litteratur

Kursens huvudlitteratur:

 • Fransson, T.H., et al., 2005, "Computerized Educational Program", KTH, Heat and Power Technology
 • I kursen utdelat föreläsningsmaterial och övningsuppgifter

Rekommenderad extra läsning:

Cohen, H., Rogers, G.F.C, Saravanamuttoo, H.I.H., 1996 "Gas Turbine Theory" Fourth edition, Longman group, Harlow, UK, 1996,ISBN 0-582-23632-0

Rekommenderad förberedelse:

Dixon, S.L., 1998"Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery" Fourth edition, Butterworth-Heinemann, Woburn, MA, USA, 1998, ISBN 0-7506-7059-2

Examination

 • LAB1 - Laborationsövning, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1, 6 hp)

Ges av

ITM/Energiteknik - Gru

Examinator

Paul Petrie-Repar <paul.petrie-repar@energy.kth.se>

Övrig information

Vid lågt antal anmälda till kursen kan denna ges i modifierad form, d v s huvudsakligen i självstudieform med erforderlig vägledning.

Ersätter 4A1630

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med VT2016.