MJ2443 Värme, kyla och inomhusmiljö 6,0 hp

Heating, Cooling and Indoor Climate

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik och hälsa
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (3,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60382

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Samer Sawalha <samer.sawalha@energy.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIETM SMCS åk.1

 • Del av program

Lärandemål

Kursens syfte är ge avancerade kunskaper i att hantera olika uppgifter inom området uppvärmning, kylning och inomhusklimat. Ett brett utbud av energisystem för olika typer av byggnader behandlas i föreläsningar, seminarier med gästföreläsare från industrin, studiebesök, räkneövningar och projektarbete.

Kunskapsmålen vid avslutad kurs är att kunna:

• Beskriva inomhusklimatkraven för termisk komfort

• Diskutera energianvändningen för att uppnå termisk komfort i olika typer av byggnader

• Utföra värme- och kylbehovs beräkningar för byggnader

• Beskriva principerna för värmepumpsteknik för uppvärmning och kylning i byggnader.

• Identifiera de viktigaste skillnaderna mellan de olika energisystemlösningarna för

byggnader.

• Förklara funktionerna hos de viktigaste komponenterna i värme- och kylsystem.

• Använda kända principer och verktyg, lösa och analysera problem inom uppvärmning och kylning i byggnader.

• Använda idéer och kunskap från kursen för att utforma nya högeffektiva energisystem för byggnader

• Tänka bortom gränser och förbättra de befintliga och konventionella energilösningarna för byggnader

Kursens huvudsakliga innehåll

Ämnen som främst behandlas i kursen är:

Olika typer av byggnader och deras energianvändning. Konventionella värme och kylsystem i byggnader. Nuvarande och ny teknik för värme och kyla. Koncept och designdetaljer för värmepumpande teknik (ångkompressionssystem). Komponenter för värmepumpssystem. Simuleringsverktyg för kyla- och värmeberäkningar i byggnader. Beräkningsverktyg för värme- och kylsystem. Analys av energiprestanda för värme- och kylsystem i byggnader.

Behörighet

Kandidatexamen inom maskinteknik. Gärna med kunskaper i tillämpad termodynamik (exempel MJ1112, 9 hp) och värmeöverföring (exempel MJ1401, 6 hp).

Litteratur

-Refrigerating Engineering (parts I and II) by Granryd et al. 

-Sustainble Energy Utilization by Hans Havtun och Paulina Bohdanowicz.

Böckerna ska vara tillgängliga på Institutionens reception, Brinellvägen 68.

Examination

 • INL1 - Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig salstentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

-Tentamen (TEN1; 3.0 cr). (AF)

-Laborationer (LAB1; 1.5 cr.) (PF)

-Inlämningsuppgift (INL1, 1.5 cr.) (PF)

Ges av

ITM/Energiteknik

Examinator

Samer Sawalha <samer.sawalha@energy.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2016.