ML1505 Industriella system III 9,0 hp

Industrial Systems III

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (1,5 hp)

  VT20 P3 (1,5 hp), P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51107

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Södertälje

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Pernilla Ulfvengren <pernilla.ulfvengren@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  För studentern från OPEN till CITEH

VT20 CITEH för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • grunderna för socio-tekniska principer för systemutveckling och arbetsinnehåll för hållbart arbetssystem
 • redogöra för huvudsakliga arbetsmiljöområden
 • diskutera lagar och föreskrifter från både arbetstagare och arbetsgivares perspektiv (AFS, OSAHS, MBL)
 • tillämpa enklare metoder och verktyg för arbetsplats/uppgifts- och riskanalys
 • diskutera människokunskap som är relevant för såväl teknikinteraktion som förändringsarbete och beslutsfattande
 • simulera och leda förbättringsarbete i gruppövningar

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Föreläsningar: Arbetsorganisation, psykosocial arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet och risk, automation och människa-teknikinteraktion
 • Gästföreläsningar och genomgång av case från industri
 • Övning med innehåll av observation, analys och problemlösning inom Safety Health Ergonomics-området
 • Projekt med innehåll av industriell förändringsledning, förbättringsarbete
 • Övningar och inlämningsuppgifter: Arbetsuppgiftsanalys, riskanalys, förbättringsgruppssimulering

Kursupplägg

Föreläsningar
Projekt
Övningar
Inlämningsuppgifter

Behörighet

ML1500 Introduktion till industriell teknik
ML1501 Industriella system I
ML1503 Industriella system II

eller motsvarande kunskaper

Litteratur

Kurslitteratur meddelas senast 6 veckor före kursstart

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter 1, 1,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter 2, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar 1, 1,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningar 2, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig examen (TEN1)

Godkänd projektuppgift (PRO1)

Godkända övningar (ÖVN1)

Godkända inlämningsuppgifter (INL1)

Godkända övningar (ÖVN2)

Godkända inlämningsuppgifter (INL2)

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Pernilla Ulfvengren <pernilla.ulfvengren@indek.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.