Hoppa till huvudinnehållet

SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SD2165 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part, students will learn basics of measurement techniques and the physics behind, principles of sensors, error analysis and the ways to reduce measurement errors, and the relevant International Standards. On the practical side, students will carry out around six experiments covering the following topics:

 • Basic acoustic measurements, influence of environment
 • Sound power measurements: sound pressure and sound intensity methods
 • Air-borne and structure-borne sound transmission loss
 • Basic vibration measurements, influence of the sensors
 • Sound absorption and surface acoustic impedance
 • Reverberation time and different ways to measure structural loss factor

Lärandemål

The aim of the course is to teach students basic knowledge of sound and vibration measurements as well as analyses. Students will learn the ability to handle common acoustical measurements and to design new experiments in their future work.

After the course students shall be able to:

 • Perform standard measurements in acoustics and in vibration, understand physics behind the measurements.
 • Design new measurements according to requirement
 • Criticize and find possible problems in measurements

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basic courses in mathematics, mechanics.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lectures and home assignments – written tests (TEN1; 3 university credits)
Laboratory work – attend all lab exercises and submit reports (LAB1; 5 university credits)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2165

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2145 Vibro-Acoustics
SD2130 Signal Analysis
SD2150 Experimental Structure Dynamics
SD2155 Flow Acoustics
SD2160 Ljud- och Vibrationsprojekt
SD2170 Energy Methods
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2180 Non-Linear Acoustics
SD2185 Ultrasonics
SD2190 Vehicle Acoustics and Vibration