Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla Master studenter och CDEPR, CFATE,CMAST,CMATD, CTFYS från årskurs 3 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMC, Obligatorisk

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, Valfri

Perioder

P1 (6,0 hp), P2 (2,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 4

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51819

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Susann Boij (sboij@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SD2165 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part, students will learn basics of measurement techniques and the physics behind, principles of sensors, error analysis and the ways to reduce measurement errors, and the relevant International Standards. On the practical side, students will carry out around six experiments covering the following topics:

 • Basic acoustic measurements, influence of environment
 • Sound power measurements: sound pressure and sound intensity methods
 • Air-borne and structure-borne sound transmission loss
 • Basic vibration measurements, influence of the sensors
 • Sound absorption and surface acoustic impedance
 • Reverberation time and different ways to measure structural loss factor

Lärandemål

The aim of the course is to teach students basic knowledge of sound and vibration measurements as well as analyses. Students will learn the ability to handle common acoustical measurements and to design new experiments in their future work.

After the course students shall be able to:

 • Perform standard measurements in acoustics and in vibration, understand physics behind the measurements.
 • Design new measurements according to requirement
 • Criticize and find possible problems in measurements

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basic courses in mathematics, mechanics.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lectures and home assignments – written tests (TEN1; 3 university credits)
Laboratory work – attend all lab exercises and submit reports (LAB1; 5 university credits)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2145 Vibro-Acoustics
SD2150 Experimental Structure Dynamics
SD2155 Flow Acoustics
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2180 Non-Linear Acoustics
SD2190 Vehicle Acoustics and Vibration

Kontaktperson

Susann Boij (sboij@kth.se)