SD2222 Fordonskomponenter 8,0 hp

Vehicle Components

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om vägfordons ingående komponenter samt deras funktion. I detta ingår modellbildning, validering och analys.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • redogöra för vägfordons ingående komponenter och deras funktion.
 • förklara hur huvudkomponenter i driv-, fjädrings- och bromssystem samverkar.
 • genomföra beräkningar av fordons start-, accelerations- och retardationsförlopp samt backtagningsförmåga.
 • genomföra beräkningar av bromskraftfördelning samt konstruera och analysera slirdiagram.
 • härleda ett däcks sidkrafter och återställande moment med hjälp av borstmodellen.
 • genomföra beräkningar av fjädringsegenskaper för hjulupphängningskomponenter.
 • tillämpa erhållna kunskaper gällande analys av prestanda för vägfordon.

Kursens huvudsakliga innehåll

Däck och däckskrafter. Drivlinekomponenter. Bromssystem. Hjulupphängningar. Styrinrättningar. Chassi och kaross.

Behörighet

SD1230 Fördjupningsarbete i Fordonsteknik

eller

SD2224 Fordonssystemteknik för en bättre miljö.

Litteratur

Kurskompendium Fordonsteknik.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp)

Godkända inlämningsuppgifter (ÖVN1; 2 hp)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Lars Drugge <larsd@kth.se>

Övrig information

Obligatorisk för inriktningen Vägfordon.

Påbyggnad

SD2225 Fordonsdynamik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.