SD2230 Projektkurs i fordonsdynamik del 2 7,5 hp

Vehicle Dynamics Project Course Part 2

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50374

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50374

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Mikael Nybacka <mnybacka@kth.se>

 • Lärare

  Mikael Nybacka <mnybacka@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för:

  Årskurs 2 följande program:

  TFORM, TIPUM, TTEMM, TELPM, TSCRM

 • Del av program

Lärandemål

Målet med kursen är att låta studenterna applicera deras kunskap genom projektarbete på områden kopplade till fordonsteknik. T.ex. Utveckling, analys och validering av nya fordonsconcept för både väg och järnväg. Kursen ska ge studenterna erfarenhet att arbeta i ett utvecklingsteam likt industrin där kursens process kommer efterlikna industrins. Detta för att studenterna ska vara mer förberedda inför sina framtida arbetsuppgifter

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer varje år att ha projekt för 5-9 studenter där projekten kommer att vara företagsrelaterade och/eller forskningsrelaterade. Så om kursen har 18 registrerade så kommer det att finnas minst 2 projekt och studenterna ges möjlighet att välja vilket projekt de vill arbeta med. I denna projektkurs del 1 kommer följande steg att genomföras i varje projekt:

- Utveckling

- Test och validering

- "Produkt" release (slutgiltig publik presentation och demonstration om möjligt)

Kursupplägg

Följande kursmoment kommer ingå i betygsättningen:

• Individuella möten med lärare

• Board review (delpresentation)

• Slutpresentation

• Slutrapport

Slutgiltigt betyg är en samlad bedömning av alla obligatoriska moment listade ovan.

Behörighet

Projektkurs i fordonsteknik del 1.

Kursen riktar sig till studenter i slutet av sina Master studier från följande program:

- Vehicle Engineering

- Engineering Design

- Engineering Mechanics

- Electric Power Engineering

- Systems, Control and Robotics 

Litteratur

Kurslitteratur kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan på BILDA: bilda.kth.se.

Examination

 • PRO1 - Rapport, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

De som också har valt SD2230 kommer bara att ha en Board review, en slutpresentation och en slutrapport i slutet av projektkurs del 2 SD2230.

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Mikael Nybacka (mnybacka@kth.se)

Examinator

Mikael Nybacka <mnybacka@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.