SD2230 Projektkurs i fordonsdynamik del 2 7,5 hp

Vehicle Dynamics Project Course Part 2

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen är framtagen för att låta studenterna applicera deras kunskap från tidigare kurser genom projektarbete på områden kopplade till fordonsteknik och fordonsdynamik för både väg och järnväg. Projekten i kursen är antingen knutna till ett företag eller till forskning på KTH.
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50374

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50374

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Mikael Nybacka <mnybacka@kth.se>

 • Lärare

  Mikael Nybacka <mnybacka@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för:

  Årskurs 2 följande program:

  TFORM, TIPUM, TTEMM, TELPM, TSCRM

 • Del av program

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • Applicera kunskap och teori från tidigare kurser, litteraturundersökning och benchmarking på verkliga ingenjörsprojekt
 • Samarbeta i team med andra för att planera arbetet och gemensamt lösa realistiska ingenjörsproblem
 • Presentera tekniskt innehåll muntligt.
 • Skriva strukturerade vetenskapliga och tekniska rapporter

Detta i syfte att ge studenterna erfarenhet att arbeta i ett utvecklingsteam och förbereda studenterna inför sina framtida arbetsuppgifter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenterna kan i början av kursen rösta på de projekt de helst vill delta i och sedan försöker lärarna placera in dem i önskade projekt där varje projekt har 3-10 studenter beroende på project. De föreslagna projekten kommer antingen från industripartner eller från forskningsprojekt på KTH där tydligt behov finns för att analysera ett problem eller utveckla en teknologi.

I denna andra del av projektkursen i fordonsdynamik SD2230 hinner studenterna vanligtvis med följande generella steg:

- Vidareutveckling

- Test och validering

Detta kan dock skilja sig mellan vilken typ av projekt som studenten väljer.

Kursupplägg

Följande kursmoment ingår i betygsättningen i kursen:

• Individuella möten med lärare

• Presentation

• Slutrapport

Slutgiltigt betyg är en samlad bedömning av alla moment listade ovan.

Behörighet

Slutförd kurs SD2229 Projektkurs i fordonsdynamik del 1.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen riktar sig till studenter i slutet av sina civilingenjörs- eller Master studier där tidigare kurser och erfarenheter om fordonsdynamik, reglerteknik, mekatronik och maskinteknik är att rekommendera.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan på Canvas.

Examination

 • PRO1 - Rapport, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

De som också har valt SD2230 kommer bara att ha en Board review, en slutpresentation och en slutrapport i slutet av projektkurs del 2 SD2230.

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Mikael Nybacka (mnybacka@kth.se)

Examinator

Mikael Nybacka <mnybacka@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.