SD2307 Spårfordonsteknik 7,5 hp

Rail Vehicle Technology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 FOV för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10038

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 2

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Mats Berg <mabe@kth.se>

 • Lärare

  Mats Berg <mabe@kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

Lärandemål

The course gives a short introduction to railway systems and then focuses on rail vehicles.

The course aim is to give you the fundamentals of railway systems and, in particular, to describe the components and functions of rail vehicles as well as the various demands a rail vehicle must fulfil. The course should give you a good platform for work in the field of railway engineering.

After a completed course you should be able to:

 • clarify the different parts in railway systems and their possibilities and limitations
 • explain how bogies, carbody tilting, traction and brake systems work and can be improved
 • calculate train performance like acceleration and braking capacity, average speed and energy consumption
 • determine outer dimensions and interior design for a train at a given operational task
 • discuss the trends and future potential for railway traffic

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduction to railway technology. Track technology. Rail vehicles - overview. The railway and the environment: energy consumption, air pollutions, external noise, external vibrations. Railway traffic development and future. Rail vehicles - technical basis. Aerodynamics and running resistance. Running gear, bogies and car body tilting. Traction technology: traction motors, transmission, traction mechanics and current collection. Braking technology. Car bodies. Passenger environment, interior design and auxiliary power. Internal noise, internal vibrations and climate resistance. Rail vehicle market and development.

Behörighet

150hp i teknik och dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B /Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

150 university credits (hp) In engineering or natural sciences and documented proficiency in English corresponding to English B.

Litteratur

Compendium on Rail Vehicle Technology, Div. of Rail Vehicles, KTH.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: P, F

The number of points achieved for TEN1 and PRO1 are summed. The final grade is based on this sum.Grading scale: A-F

Krav för slutbetyg

Written Exam (TEN1; 4,5 hp; P/F), compulsory.

Project Task (PRO1; 3 hp; P/F), compulsory.

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Carlos Casanueva Perez (carlosc@kth.se)

Examinator

Carlos Casanueva Perez <carlosc@kth.se>

Övrig information

Ersätter SD2306.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.