SD2704 Skrovkonstruktion 5,0 hp

Hull Structural Design

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Denna kurs behandlar design och dimensionering av stora komplexa strukturer. Kursen handlar specifikt om fartygsstrukturer, men grundläggande principer och design och dimensioneringsmetodik är dock allmängiltig även för andra typer av strukturer som broar och byggnader. De största fartygen är över 300 meter långa och är därmed de i särklass största mobila strukturer som människan skapat. Vare sig det handlar om gigantiska tankfartyg, kanoter, segelbåtar, eller gotlandsfärjor, så ställer just det faktum att fartyg rör på sig speciella krav på att strukturen ska vara viktseffektiv. Samtidigt utsätts fartyg för stora och komplicerade belastningar framför allt från de vindgenererade vågorna. Målet är att du efter fullgjord kurs ska kunna hantera dessa utmaningar vid design och dimensionering av skrov. Kursen vänder sig främst till studenter i åk. 4 och 5 och är obligatorisk i åk 4 för studenter i fördjupningen Marina system.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • förklara fartygsstrukturers principiella uppbyggnad samt funktionen hos de olika strukturelementen i ett skrov,
 • förklara vilka belastningar som verkar på ett fartygsskrov samt hur de bestäms vid dimensionering,
 • förklara hur global och lokal styrka (för hela skrovet och för respektive lokalt strukturelement), styvhet, buckling och utmattning, beaktas vid skrovdimensionering,
 • använda kunskaper om strukturmekanik och teknisk balkteori från tidigare kurser för att analysera global och lokal skrovstyrka och styvhet,
 • använda finit elementmetod för att göra direkta beräkningar av lokal skrovstyrka,
 • redogöra för klassreglernas syfte och uppbyggnad,
 • dimensionera ett skrov enligt klassreglerna baserat på regelkrav och direkta beräkningar,
 • göra en preliminär uppskattning av skrovvikten,
 • dokumentera en teknisk analys i rapportform på ett sådant sätt att helheten, från problemformuleringen via lösningsmetod till resultat, kommuniceras till läsaren.

Kursens huvudsakliga innehåll

Genomgång av fartygsstrukturers principiella uppbyggnad samt av de belastningar skrov utsätts för. Tillämpning av teknisk balkteori, lättkonstruktioner och finit elementmetod vid analys av fartygsstrukturer. Genomgång av klassregler. Projektarbete där varje student dimensionerar skrovstrukturen för ett visst fartyg.

Behörighet

Basprogram T, M, P, F eller motsvarande samt kursen Lättkonstruktioner eller motsvarande.

Litteratur

Rosén, A. Skrovkonstruktion, KTH Marina system, 2007.

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter och kontrollskrivning (ÖVN1).

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Jakob Kuttenkeuler <jakob@kth.se>

Övrig information

Ordinarie examinator är Jakob Kuttenkeuler.

Ersätts av SD2708.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.