SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 hp

System Integration for Space Technology, Part 2

Kurserna Rymdteknisk systemintegration del 1 (SD2920) och 2 ger en förståelse för hur man planerar och sätter ihop en satellit. Kursdeltagarna ges en fördjupad kunskap om systemen som behövs för en komplett satellit, både det som skickas upp i rymden och vad som krävs på marken. Specifikt så behandlas integrationen av alla systemen för att få den fungerande helheten.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Göra en analys av satellitsystems budget: massa, delta-v, effekt, data.
 • Göra en översiktsanalys av ett helt satellit projekt, inklusive kostnader.
 • Uppskatta storleken av en satellit på systemnivå.

Kursens huvudsakliga innehåll

Fördjupning av vissa delsystem för satelliter, specifikt sådana som inte täcks av andra kurser, såsom kommunikation, datahantering och marksegment. Fördjupning av växelverkan mellan delsystem. Principer och exempel på verkliga system. Satellitbudgetkoncept och analys av satellitsystem.

Kursupplägg

Kursen är baserad på ett projekt som påbörjades i kursen Rymdteknisk systemintegration del 1. Slutredovisning av projektet sker i slutet av denna kurs. En föreläsning per vecka och ett övningstillfälle per vecka schemaläggs. Drygt hälften av föreläsningarna ges av gästföreläsare, i huvudsak från rymdindustrin.

Behörighet

Kursen SD2920 Rymdteknisk systemintegration del 1.

Litteratur

Material delas ut under kursens gång, och hänvisningar kan ges till ytterligare texter.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0, betygsskala: P, F

PRO1 - Projektuppgift, 2.0 hp, betygsskala: P, F

INL1 – Inlämningsuppgift 1.0 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänt (P) på både PRO1 och INL1

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Gunnar Tibert (tibert@kth.se)

Examinator

Christer Fuglesang <cfug@kth.se>

Gunnar Tibert <tibert@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.