SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp

Solid Mechanics, Basic Course with Project

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 Hållf. gkT för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp), P2 (9,0 hp)

 • Anmälningskod

  50461

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Sören Östlund <soren@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för CFATE årskurs 2

 • Del av program

HT19 Hållf. gkM för programstuderande

HT18 Hållf gkT för programstuderande

HT18 Hållf. gkM för programstuderande

Lärandemål

Vid framtagning och utveckling av avancerade produkter och tillverkningsprocesser är det viktigt att kunna säkerställa deras funktionalitet. I alla produkter och processer ställs det krav på att de har rätt styvhet och inte havererar under drift. I den här kursen får du lära dig om materials och konstruktioners mekaniska egenskaper och hur denna kunskap används till att dimensionera produkter och tillverkningsprocesser med avseende på styvhet och styrka. Med kunskaper i hållfasthetslära blir produktutvecklingen effektivare genom att man – innan en prototyp ens har byggts – kan svara på frågor som ”Håller det?” eller ”Det blir väl inte för mycket deformationer?”.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • beräkna spännings- och deformationstillstånd i sammansatta strukturer (fackverk, kompositer och enkla ramverk) utgående från modeller för slanka strukturer; stänger, balkar, nitar och cirkulära axlar.
 • beräkna spännings- och deformationstillstånd i axialsymmetriska strukturer (axlar, rör, tryckkärl).
 • beräkna belastningen på sprickor, i fall av rent öppnande belastning.
 • dimensionera ovanstående typer av strukturer (välja material och geometri) med hjälp av kunskap om belastningen och materialets mekaniska egenskaper. Dimensioneringen kan vara med avseende på deformation, plasticering, brottstyrka, knäckning, livslängd (vid fall med upprepad belastning).
 • avgöra de använda modellernas tillämpbarhet, och ha en uppfattning om storleksordningen på gjorda approximationer.
 • presentera, inom ramen för ett projektarbete, lösningen till ett hållfasthetstekniskt problem i en skriftlig rapport, med krav på innehåll, struktur och språk.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ska ge kunskap om hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer, kännedom om konstruktionsmaterials mekaniska egenskaper, kännedom om metoder för att lösa tekniskt viktiga problem inom solidmekanikens samt förmåga att självständigt tillämpa ovannämnda kunskaper vid lösning av problem med praktisk anknytning.

Behörighet

CMAST: SG1130 Mekanik I
CFATE: SG1132 Mekanik I med projekt
eller motsvarnde,

Rekommenderade förkunskaper

CFATE: SD1001 Farkostteknik, SF1668 Matematisk och numerisk analys I och SF1626 Flervariabelanalys eller motsvarande kurser.
eller
CMAST: MJ1103 Introduktion till maskinteknik, SF1625 Envariabelanalys och SF1626 Flervariabelanalys
eller motsvarande kurser.

Litteratur

H. Lundh, Grundläggande Hållfasthetslära, KTH, Hållfasthetslära , 2013
Exempelsamling i hållfasthetslära, KTH, Hållfasthetslära, 2014
Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, KTH, Hållfasthetslära, 2014

Examination

 • DIA1 - Diagnostisk uppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, , betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp)
Diagnostisk uppgift (DIA1; 3 hp)
Laboration (LAB1; 0 hp)
Projektuppgift (PRO1; 3 hp)

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Jonas Neumeister <jonasn@kth.se>

Sören Östlund <soren@kth.se>

Påbyggnad

SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.