SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 hp

Solid Mechanics, Basic Course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 Hållf. gkP för programstuderande

HT19 Hållf. gkBD för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp), P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50503

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jonas Neumeister <jonasn@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för CMATD årskurs 2
  Sökbar för CMEDT från årskurs 3
  Sökbar för CINEK från årskurs 2 och 3
  Sökbar för CLGYM från årskurs 3
  Öppen för alla program från årskurs 2 utom CMAST, CDEPR, CFATE och CTFYS

 • Del av program

HT18 Hållf. gkP för programstuderande

HT18 Hållf. gkBD för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp), P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50113

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Jonas Neumeister <jonasn@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för CMATD årskurs 2
  Sökbar för CMEDT från årskurs 3
  Sökbar för CINEK från årskurs 2 och 3
  Sökbar för CLGYM från årskurs 3
  Öppen för alla program från årskurs 2 utom CMAST, CDEPR, CFATE och CTFYS

 • Del av program

Lärandemål

Vid framtagning och utveckling av avancerade produkter och tillverkningsprocesser är det viktigt att kunna säkerställa deras funktionalitet. I alla produkter och processer ställs det krav på att de har rätt styvhet och inte havererar under drift. I den här kursen får du lära dig om materials och konstruktioners mekaniska egenskaper och hur denna kunskap används till att dimensionera produkter och tillverkningsprocesser med avseende på styvhet och styrka. Med kunskaper i hållfasthetslära blir produktutvecklingen effektivare genom att man – innan en prototyp ens har byggts – kan svara på frågor som ”Håller det?” eller ”Det blir väl inte för mycket deformationer?”.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • beräkna spännings- och deformationstillstånd i sammansatta strukturer (fackverk, kompositer och enkla ramverk) utgående från modeller för slanka strukturer; stänger, balkar, nitar och cirkulära axlar.
 • beräkna spännings- och deformationstillstånd i axialsymmetriska strukturer (axlar, rör, tryckkärl).
 • beräkna belastningen på sprickor, i fall av rent öppnande belastning.
 • dimensionera ovanstående typer av strukturer (välja material och geometri) med hjälp av kunskap om belastningen och materialets mekaniska egenskaper. Dimensioneringen kan vara med avseende på deformation, plasticering, brottstyrka, knäckning, livslängd (vid fall med upprepad belastning).
 • avgöra de använda modellernas tillämpbarhet, och ha en uppfattning om storleksordningen på gjorda approximationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen skall ge kunskap om hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer, kännedom om konstruktionsmaterials mekaniska egenskaper, kännedom om metoder för att lösa tekniskt viktiga problem inom solidmekaniken samt förmåga att självständigt tillämpa ovannämnda kunskaper vid lösning av problem med praktisk anknytning.

Behörighet

CMATD: SG1120 Mekanik I
CDEPR: SG1130 Mekanik I
Övriga program: motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

CDEPR: SF1625 Envariabelanalys, SF1626 Flervariabelanalys och MF1061 Introduktion till design och produktframtagning
CMATD: SF1625 Envariabelanalys, SF1626 Flervariabelanalys och MH1070 Perspektiv på materialdesign
eller motsvarande kurser.

Litteratur

H. Lundh, Grundläggande Hållfasthetslära, KTH, Hållfasthetslära , 2013
Exempelsamling i hållfasthetslära, KTH, Hållfasthetslära, 2014
Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, KTH, Hållfasthetslära, 2014

Examination

 • DIA1 - Diagnostisk uppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp)
Diagnostisk uppgift (DIA1; 3 hp)
Laboration (LAB1; 0 hp)

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Jonas Neumeister <jonasn@kth.se>

Sören Östlund <soren@kth.se>

Påbyggnad

SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.