SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp

Dynamic Problems in Solid Mechanics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 Dyn hållf för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60092

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: H1, J1, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Artem Kulachenko <artem@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla masterprogram och civilingenjörsprogram årskurs 4

 • Del av program

VT20 Dyn Solid M för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60248

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Artem Kulachenko <artem@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla masterprogram från årskurs 1 och civilingenjörsprogram från årskurs 4

 • Del av program

Lärandemål

Många strukturella haverier i mekaniska tillämpningar och till och med i elektroniska montage sker på grund av oönskade vibrationer eller transienta rörelser. Dessa effekter kan orsakas av yttre faktorer (till exempel stötförlopp) eller internt av rörelser hos produktens komponenter. Därför är en dynamisk analys en central del i produktutvecklingen inom många branscher. Analysen, tolkning av resultat och framtagning av lämliga konstruktioner kräver färdigheter som är mycket ovanliga hos ingenjörer. Kursen hjälper dig att skaffa några av dessa kunskaper och färdigheter samt bygger en analytisk grund för fortsatta studier inom området.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • formulera problem och redogöra lösningar för dynamiska problem med hjälp av kursens begrepp, koncept och vokabulär;
 • ställa upp en modell som representerar en struktur med en eller flera frihetsgrader;
 • lösa renodlade dynamiska problem med analytiska metoder;
 • analysera och tolka resultaten av dynamiska analyser;
 • genomföra omfattande analys av dynamisk beteendet hos balkar och plattor, som omfattar en mycket bred klass av ingenjörstillämpningar;
 • använda FE-analys för att bestämma egenfrekvenser och modformer hos godtycklig 3D-struktur;
 • genomföra harmonisk analys av en godtycklig 3Dstruktur med FEM;
 • genomföra spektral- och vibrationsanlys för en godtyckllig 3D-struktur med FEM;
 • omkonstruera strukturer så att vibrationer undviks.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger kunskap om teoretiska metoder och numeriska metoder som används vid analys av dynamiskt belastade strukturer. Även metodernas tillämpning ingår i kursen.

Behörighet

Kursens uppläggning förutsätter att kunskaper motsvarande innehållet i grundkurserna
SE1010 Hållfasthetslära gkMPT,
SE1020, Hållfasthetslära gkBD eller
SE1055 Hållfasthetslära gkF, och
Differentialekvationer och transformer I och/eller II. För teknologer från B, M och T förutsätts även att innehållet i kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar är bekant.

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020 eller SE1055 Hållfasthetslära grundkurs och
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar

Litteratur

Olsson, M., Kulachenko, A., Dynamics of solid – a primer, KTH, 2012.
Formelsamling i Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, KTH, 2013.

Frivilliga läsförslag:
Timoshenko, S., Young, D., Weaver, W., “Vibration Problems in Engineering”, Wiley-Interscience; 5+ edition, 1990+.
Thorby, D., Structural dynamics and vibration in practice: an engineering handbook, Butterworth-Heinemann, 2008.

Examination

 • HEM1 - Hemuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Tentamen innebär lösande av ett problem med lämplig metod, modellval och lösning. Tentamen kommer även att innehålla en teoretisk fråga som kräver lösning för betyg A. Vid behov kan möjlighet ges till muntlig komplettering av oklart svar på teorifråga.

Kursen kommer att innehålla ett antal seminarier med öppna diskussioner av ingenjörstillämpningar. Momentet Hemuppgift inkluderar även obligatoriskt deltagande vid seminariepresentationer.

Krav för slutbetyg

Godkända hemuppgifter (HEM1; 3 hp)
Laborationsuppgift (LAB1; 1,5 hp)
Tentamen (TEN1; 3,0 hp)

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Artem Kulachenko <artem@kth.se>

Bo Alfredsson <alfred@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.