SE2142 Kontaktmekanik 9,0 hp

Contact Mechanics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT15.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna analysera:

 • 2- och 3-dimensionella elastiska kontaktproblem med hjälp av klassisk kontaktmekanik: linje- och punktlaster, Hertzkontakter;
 • elastiska kontaktproblem med tangentiell-, glidande eller rullande last;
 • plastiska kontaktproblem, hårdhetsintryck;
 • utmattningsproblem vid kontakter: fretting och rullande kontaktutmattning.
 • Förstå och kunna lösa kontaktproblem med numeriska hjälpmedel.
 • Känna till kopplingar mellan normal- och tangentiell belastning och deformation.
 • Känna till samband kring termoelastisk kontakt, råa ytors kontakt, adhesion.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kurser ger en grundlig behandling av elastisk och plastisk kontaktmekanik. Skadefenomenen fretting och rullande kontaktutmattning behandlas inklusive dimensionering. Numeriska metoder vid kontaktproblem.

Kursupplägg

Föreläsningar, övningar och eget arbete med hemuppgifter.

Behörighet

 • Grundkurs i Hållfasthetslära: SE1010, SE1012, SE1020 eller SE1055.
 • SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar.

Någon av kurserna:

 • SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM (eller SE2122),
 • SE2126 Materialmekanik,

eller motsvarande.

Litteratur

 • Johnson, KL.Contact mechanics, Cambridge University Press, 1987.
 • Utdraget material.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Per-Lennart Larsson <plla@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.