SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp

Applied Numerical Methods

Kursen omfattar numerisk behandling av ordinära och partiella differentialekvationer med finita differensmetoder och finita elementmetoder samt stabilitet och noggrannhet. Dessutom behandlas tillämpningar från ingenjörs- och naturvetenskap.

Kursen ger instruktion till numerisk linjär algebra, snabba algoritmer för egenvärden, matris- och singulärvärdesfaktorisering.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Matematik
    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 doktorand för fristående studerande

  • Perioder

    HT18 P1 (3,0 hp), P2 (4,5 hp)

  • Anmälningskod

    10143

  • Kursen startar

    2018-08-27

  • Kursen slutar

    2019-01-14

  • Undervisningsspråk

    Engelska

  • Studielokalisering

    KTH Campus

  • Undervisningstid

    Dagtid

  • Undervisningsform

    Normal

  • Antal platser *

    1 - 1

    *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

  • Kursansvarig

    Olof Runborg <olofr@kth.se>

  • Lärare

    Olof Runborg <olofr@kth.se>

  • Målgrupp

    För doktorander på KTH.

Lärandemål

The overall goal of the course is to give you knowledge and tools about how to formulate, analyze and implement advanced computer methods based on numerical algorithms for solving mathematical models from scientific and engineering applications.
After completing the course you should be able to

  • for a given mathematical model, identify the problem type and suggest a suitable algorithm for the numerical solution;
  • implement an algorithm in a programming language suitable for numerical solution of a mathematical model;
  • identify suitable software for numerical solution of problems from scientific and engineering applications;
  • utilise computer tools for simulation and visualization of mathematical models
    in science and engineering;
  • recognize and construct simple model problems for the analysis of stability and accuracy of a numerical model;
  • among several possble numerical methods choose a method that is is efficient;

Kursens huvudsakliga innehåll

  • numerical treatment of ordinary and partial differential equations;
  • numerical solution of large linear systems of algebraic equations;
  • solution of differential equations with discretization by difference methods and
    finite element methods;
  • solution of linear systems of equations by direct and iterative methods;
  • orientation about mathematical modeling;
  • orientation about software for scientific computing

Behörighet

Single course students: 90 university credits including 45 university credits in Mathematics
or Information Technology. English B, or equivalent

Rekommenderade förkunskaper

Basic courses in numerical analysis equivalent to DN1212 or DN1240, mathematical
courses corresponding to linear algebra, calculus and differential equations, good handling
with MATLAB.

Litteratur

Lennart Edsberg: Introduction to computation and modeling for differential equations,
Wiley 2008, ISBN 978-0-470-27085-1
Lecture notes about numerical algebra.

Examination

  • LABA - Laboration, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

  • Labs completed (LABA)
  • Written Exam completed (TEN1)

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Olof Runborg (olofr@kth.se)

Examinator

Olof Runborg <olofr@kth.se>

Påbyggnad

DN2255 and other continued courses in Numerical methods

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.