SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp

Portfolio Theory and Risk Management

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Matematik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10042

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Anja Janssen <anjaj@kth.se>

 • Lärare

  Anja Janssen <anjaj@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10024

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Anja Janssen <anjaj@kth.se>

 • Lärare

  Anja Janssen <anjaj@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna använda och kombinera metoder och teori för ränteinstrument, finansiella derivat, portföljanalys och riskvärdering för att lösa sammansatta problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Ränteteori, obligationer, terminsstrukturer, immunisering, finansiella derivat, kvadratiska kriterier för optimal hedging och investering,
portföljanalys med nyttoteori, teori för riskmått och användning av riskmått i portföljvalsproblem.

Behörighet

Avklarade kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra, differentialekvationer, matematisk statistik, numerisk analys

Avklarad kurs i optimeringslära rekommenderas

Litteratur

Hult, Lindskog, Hammarlid and Rehn: Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods, Springer

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (7,5 hp). Frivilliga hemtal.

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Anja Janssen (anjaj@kth.se)

Examinator

Anja Janssen <anjaj@kth.se>

Övrig information

Ersätter SF2974.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.