SG2125 Mekanikens matematiska metoder, fortsättningskurs 3,0 hp

Mathematical Methods of Mechanics, Intermediate Course

Påbyggnad på SG2123.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten skall självständigt kunna angripa ett problem inom svängnings- och vågutbredningsområdet matematiskt och kunna och rapportera sina resultat skriftligt och muntligt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Projekt med nära anknytning till svängnings- och vågutbredningsteori. Kursen läses i anslutning till SG2123 eller motsvarande.

Behörighet

SG2123 och obligatoriska kurser inom kompetensområdet mekanik.

Litteratur

Whitham, G. B. Linear and Nonlinear Waves. Wiley.

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projektarbete, samt muntlig redovisning av projekt.

Ges av

SCI/Mekanik

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.