SH2609 Kärnbränslecykeln 6,0 hp

The Nuclear Fuel Cycle

Målet med kursen är att göra deltagarna förtrogna med industriella processer och anläggningar för tillverkning av kärnbränsle samt hantering av använt kärnbränsle.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Målet med kursen är att göra deltagarna förtrogna med industriella processer och anläggningar för tillverkning av kärnbränsle samt hantering av använt kärnbränsle.

Kursens huvudsakliga innehåll

Besök i urangruva, på kärnbränslefabrik samt anläggningar för hantering av använt kärnbränsle

Behörighet

Kurser i reaktorfysik (SH2600) samt reaktorteknologi (SH2702), eller motsvarande kunskaper

Rekommenderade förkunskaper

Kurser i reaktorfysik (SH2600) samt reaktorteknologi (SH2702), eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Examination

 • FÄLT - Studiebesök, 2,0, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektrapport, 1,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,0, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarium, 1,0, betygsskala: P, F

Hemuppgifter, skriftlig rapport samt avslutande seminarium

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Janne Wallenius (janwal@kth.se)

Examinator

Janne Wallenius <janwal@kth.se>

Övrig information

Ersätter SH2607.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.