SI1146 Vektoranalys 4,0 hp

Vector Analysis

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  51179

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Mattias Blennow <emb@kth.se>

 • Lärare

  Mattias Blennow <emb@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för CTFYS åk2 Öppen ingång

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  50228

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Mikael Twengström <mikaeltw@kth.se>

 • Lärare

  Mikael Twengström <mikaeltw@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för CTFYS åk2 Öppen ingång

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall en student kunna

 • Använda sig av vektoranalys för att beskriva och analysera fysikaliska system
 • Kunna modellera och formulera grundläggande fysikaliska problem inom exempelvis elektromagnetism och strömningsmekanik med hjälp av vektoranalys
 • Beskriva olika fysikaliska situationer där singulära vektorfält uppkommer samt använda dessa för att beskriva fysikaliska system
 • Tillämpa tensoranalys på grundläggande fysikaliska problem inom exempelvis hållfasthetslära
 • Använda sig av symmetrier och grundläggande gruppteori för att dra slutsatser om fysikaliska system

Kursens huvudsakliga innehåll

Begrepp inom vektoranalys och deras fysikaliska tillämpningar: nabla-operatorn, integralsatser och potentialteori. Tensorer med tillämpningar från exempelvis elektrodynamik och kontinuummekanik. Speciella vektorfält och deras betydelse inom fysikalisk modellering. Modellering med hjälp av vektoranalys. Symmetribegrepp med relation till grundläggande gruppteori och dess betydelse inom fysiken

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
För att kunna tillgodogöra sig kursmaterialet rekommenderas att studenterna tidigare läst följande kurser eller tillgodogjort sig motsvarande kunskaper på annat sätt:

 • SF1672 Linjär algebra
 • SF1673 Analys i en variabel
 • SF1674 Flervariabelanalys

Litteratur

Kurslitteratur bestäms av Institutionen för Teoretisk Fysik och meddelas studenterna via kurshemsidan senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen.

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Mattias Blennow (emb@kth.se)

Examinator

Mattias Blennow <emb@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.