SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 hp

General Relativity

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  10050

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Mattias Blennow <emb@kth.se>

 • Lärare

  Mattias Blennow <emb@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  10003

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Mattias Blennow <emb@kth.se>

 • Lärare

  Mattias Blennow <emb@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

HT18 för programstuderande

Lärandemål

 Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • Använda differentialgeometri för att beskriva ett krökt rums egenskaper.
 • Återge Einsteins fältekvationer, redogöra för den fysikaliska tolkningen av dess komponenter och bevisa att Newtons gravitationsteori återfås i den icke-relativistiska gränsen.
 • Beräkna fysikaliska storheter för testpartiklar i en given lösning till Einsteins fältekvationer, exempelvis partikelbanor och egentider.
 • Använda FRW-metriken för att beskriva de olika möjligheterna för hur ett homogent universum utvecklas i tiden.
 • Redogöra för de experiment med vilka allmän relativitetsteori har testas och jämföra med förutsägelser från Newtons gravitationsteori.

Kursens huvudsakliga innehåll

I. Grundläggande differentialgeometri
Lokala koordinater på mångfalder. Kovarianta och kontravarianta vektorer och tensorer. (Pseudo-)Rie-mannmetrik. Kovariant derivata (Levi-Civita-förbindelse och Christoffelsymboler). Parallelltransport. Rumtidens krökning.
II. Allmän relativitetsteori
Grundläggande postulat i allmänn relativitetsteori. Einsteins fältekvationer. Schwarzschildlösningen. Experimentella test av allmän relativitetsteori. Introduktion till Kosmologiska modeller.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
SI2371 och goda kunskaper i flervariabelkalkyl.

Litteratur

Kurslitteraturen bestäms av institutionen och meddelas studenterna i god tid innan kursstart.

Kurslitteraturen bestäms av institutionen och meddelas studenterna i god tid innan kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Mattias Blennow (emb@kth.se)

Examinator

Mattias Blennow <emb@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.