SK1105 Experimentell fysik 4,0 hp

Experimental Physics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullföljd kurs ska studenten kunna:

 • designa och genomföra fysikaliska experiment
 • känna igen och minimera olika feltyper
 • redovisa resultat muntligt och skriftligt
 • redovisa fysikaliska förhållanden inom den klassiska fysiken

Kursens huvudsakliga innehåll

Interaktiva föreläsningar, laborationer, redovisningsseminarium.

Behörighet

Rekommenderade förkunskapskrav: Grundläggande fysik och matematik, motsvarande obligatoriska fysik- och matematikkurser för CTFYS1.

Litteratur

Eget kursmaterial

Examination

 • RED1 - Redovisning, 2,0, betygsskala: P, F
 • RED2 - Redovisning, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För godkänt på kursen krävs godkänt på båda redovisningsmomenten.

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Ulrich Vogt (ulrich.vogt@biox.kth.se)

Examinator

Ulrich Vogt <ulrich.vogt@biox.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.