Hoppa till huvudinnehållet

SK1105 Experimentell fysik 4,0 hp

Välkommen till kursen i experimentell fysik!

Kursen innehåller 6 labbar som alla studenter ska göra under en period av 6 veckor, en labb varje vecka. Labbarna görs i grupper av 3 studenter, och varje grupp har en fast tid varje vecka (tis 9-12, tis 13-16, ons 9-12 eller ons 13-16). Kursen examineras genom en muntlig presentation och skriftliga rapporter, som varje grupp måste göra.

Du kan själv välja grupp/tid på kursens CANVAS sida. Gruppbokningen öppnas en timme efter introduktionsföreläsningen. Vi rekommenderar att du kommer till föreläsningen för en förklaring av kursens upplägg och en introduktion till labbarna. Dock finns all nödvändig information i CANVAS.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SK1105 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Laborationer, redovisningsseminarium,  skriftlig labrapport.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  • designa och genomföra fysikaliska experiment samt analysera mätosäkerheter.
  • redovisa resultat muntligt och skriftligt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Aktivit deltagande i SK1104 Klassisk fysik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Eget kursmaterial.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RED1 - Redovisning, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • RED2 - Redovisning, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt på kursen krävs godkänt på båda redovisningsmomenten.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK1105

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ulrich Vogt (ulrich.vogt@biox.kth.se)