SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 hp

Optics, Supplementary Course

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Repetition grundläggande optik, kameraoptik, zoom, aberrationer, skärpedjup, fotometri, ljustransport i kameraoptik, projektoroptik och ljustransport i den, alternativa projektor och displaytyper, ögats optik, 3D-seende och färgseende.

Lärandemål *

Teknologen ska efter kursen kunna:

 • välja rätt optisk teknik i en given bildregistrerings- eller bildvisningssituation
 • dimensionera och utforma belysningsutrustning
 • experimentellt hantera kamera- och projektoroptik
 • kunna sätta sig in i optiska nyheter relevanta för programmmet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i svenska B och engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper:

Grundläggande matematikkurser på Mediateknik-programmet eller motsvarande. Spektrala transformer är en fördel.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar som anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Laborationsinstruktioner.


Föreläsningsanteckningar som anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Laborationsinstruktioner.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Ersätter SK2375. Kursen är avsedd för Mediaprogrammet.

  Övriga krav för slutbetyg *

  Kursen examineras genom fortlöpande inlämningsuppgifter på vilka betygen D och E kan uppnås. För högre betyg fordras betyget D på inlämningsuppgifterna samt en munta till vilken tid bokas individuellt med examinator. (INL1, 5,5 hp, betygsskala A-F)

  Godkänd labkurs (LAB1, 2 hp, betygsskala P/F).

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Ulf Göran Manneberg

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb SK2376

  Ges av

  SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

  Huvudområde *

  Teknisk fysik

  Utbildningsnivå *

  Avancerad nivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Göran Manneberg (goran.manneberg@biox.kth.se)

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.