SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 hp

Optics, Supplementary Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande INSTÄLLD

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60514

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ulf Göran Manneberg <goran.manneberg@biox.kth.se>

 • Lärare

  Ulf Göran Manneberg <goran.manneberg@biox.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program. Villkorligt valfri för TMETM1 (Masterprogram i medieteknik, åk 1). Rekommenderad för spår IMIV (Bild- och videoteknik).

 • Del av program

Lärandemål

Teknologen ska efter kursen kunna:

 • välja rätt optisk teknik i en given bildregistrerings- eller bildvisningssituation
 • dimensionera och utforma belysningsutrustning
 • experimentellt hantera kamera- och projektoroptik
 • kunna sätta sig in i optiska nyheter relevanta för programmmet

Kursens huvudsakliga innehåll

Repetition grundläggande optik, kameraoptik, zoom, aberrationer, skärpedjup, fotometri, ljustransport i kameraoptik, projektoroptik och ljustransport i den, alternativa projektor och displaytyper, ögats optik, 3D-seende och färgseende.

Behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i svenska B och engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper:

Grundläggande matematikkurser på Mediateknik-programmet eller motsvarande. Spektrala transformer är en fördel.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar som anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Laborationsinstruktioner.

Föreläsningsanteckningar som anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Laborationsinstruktioner.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laboration, 2,0, betygsskala: P, F

Ersätter SK2375. Kursen är avsedd för Mediaprogrammet.

Krav för slutbetyg

Kursen examineras genom fortlöpande inlämningsuppgifter på vilka betygen D och E kan uppnås. För högre betyg fordras betyget D på inlämningsuppgifterna samt en munta till vilken tid bokas individuellt med examinator. (INL1, 5,5 hp, betygsskala A-F)

Godkänd labkurs (LAB1, 2 hp, betygsskala P/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Göran Manneberg (goran.manneberg@biox.kth.se)

Examinator

Ulf Göran Manneberg <goran.manneberg@biox.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.