SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp

Quantum Electronics with Electro Optics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (12,0 hp)

 • Anmälningskod

  20045

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 5

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Katia Gallo <gallo@kth.se>

 • Lärare

  Gunnar Björk <gbjork@kth.se>

  Katia Gallo <gallo@kth.se>

 • Målgrupp

  Study Abroad Programme

Lärandemål

Deltagarna skall efter kursen ha sådan förståelse för och kunskap om ämnena kvantoptik, lasrar, elektrooptik, icke-linjär optik och ultrasnabb optik att de med hjälp av erforderlig litteratur självständigt skall kunna lösa praktiska eller teoretiska problem uppställda inom områdena.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kvantmekanik med inriktning mot kvantisering av det elektromagnetiska fältet. Elektromagnetiskt fält, koherenta tillstånd. Gaussiska strålar, optiska resonatorer och atomär grund för laserverkan. Lasertyper. Elektrooptisk och akustooptisk modulation av ljus. Icke-linjär optisk formalism och parametriska processer. Vågledare.

Behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper:
SK2300 Optisk fysik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

SK2300 Optisk fysik eller motsvarande.

Litteratur

Yariv, “Photonics: Optical Electronics in Modern Communications”, Oxford University Press

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 8,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Sluttentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Examination genom inlämningsuppgifter (INL1, 8 hp, P/F) och skriftlig tentamen (TEN1, 4 hp, A-F) – totalt 12 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F.

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Katia Gallo, gallo@kth.se, tel. 0737 65 23 15

Examinator

Katia Gallo <gallo@kth.se>

Övrig information

Kursen kan komma att ställas in om det är färre än 5 studenter

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.