Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSK2903 Kvantteknologi 7,5 hpAdministrera Om kursen

En supraledande kvant krets med flera mikrovågsresonans runt 10 GHz.  När kretsen är kyld till låg temperatur visar den kvant egenskaper.  Josephson tunnelövergånger används som ickelinjär element som kopplar ihop moderna och ger möjlighet att skapa sammanflätade kvanttillstånd.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SK2903 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av 5 laborationsmoduler, vardera på 1,5 hp. Vardera laborationsmodul kommer att organiseras och genomföras av olika forskargrupper på intitutionen för tillämpad fysik. Laborationerna kommer att demonstrera olika aspekter av kvantteknologi.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna: 

 • Förklara samband mellan mätningar i laboratoriet och teoretiska beräkningar inom kvantfysik. 
 • Beskriva sammanflätning av kvanttillstånd och förklara hur detta skapar mätbara korrelationer. 
 • Visa förmåga att samla in mätdata med avancerade instrument i forskningsmiljö. 
 • Visa förmåga att analysera data och presentera resultat i form av grafiska figurer lämpliga för publikation. 
 • Visa förmåga att skriva klar, kortfattad och korrekt vetenskaplig text. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABB - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABC - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABD - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABE - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Alla laborationer godkända (LAB1 – LAB5; 1,5 hp per labb).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture David B Haviland

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2903

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

David B Haviland (haviland@kth.se)