Kurser, ITM/Energiteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Aerospace Business Integration 30,0 MJ231V Avancerad nivå
Airbreathing Propulsion for High Speed Flight 6,0 MJ2247 Avancerad nivå
Chefskurs i systemteknik tillämpat inom energi- och miljöområdet - projektkurs 3,0 MJ2451 Avancerad nivå
Chefskurs i systemteknik tillämpat inom energiområdet 6,0 MJ1450 Grundnivå
Design av solcell och hybridsystem 5,0 MJ2441 Avancerad nivå
Elektronikkylning 6,0 MJ2425 Avancerad nivå
Energi och miljö 6,0 MJ2413 Avancerad nivå
Energi, system och hållbar utveckling 7,5 MJ3119 Forskarnivå
Energidata, energibalanser och projektioner 6,0 MJ2382 Avancerad nivå
Energidata, energibalanser och projektioner 6,0 MJ3382 Forskarnivå
Energiomvandlingssystem 6,0 MJ2404 Avancerad nivå
Energiplanering och dess tillämpningar 9,0 MJ2472 Avancerad nivå
Energipolitik 6,0 MJ2473 Avancerad nivå
Energirelaterat praktiskt projektarbete 9,0 MJ1432 Grundnivå
Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 MJ2145 Avancerad nivå
Energisystem och hållbar utveckling 6,0 MJ1140 Grundnivå
Energisystem och hållbar utveckling 9,0 MJ1141 Grundnivå
Energisystem, modeller och scenarier 9,0 MJ2141 Avancerad nivå
Energisystemanalys med exergi-, ekonomi- och miljöperspektiv 6,0 MJ2490 Avancerad nivå
Energisystemanalys med exergi-, ekonomi- och miljöperspektiv, fördjupningskurs 9,0 MJ2491 Avancerad nivå
Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 6,0 MJ2383 Avancerad nivå
Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 6,0 MJ3383 Forskarnivå
Energisystemteknik 7,5 MJ1146 Grundnivå
Energiteknik 6,0 MJ1403 Grundnivå
Energiteknik, introduktionskurs 3,0 MJ1402 Grundnivå
Energy Management 6,0 MJ2410 Avancerad nivå
Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 MJ148X Grundnivå
Examensarbete i hållbar energiteknik, grundnivå 15,0 MJ145X Grundnivå
Examensarbete inom Design och produktframtagning, grundnivå 15,0 MJ141X Grundnivå
Examensarbete inom energi och klimat studier, avancerad nivå 30,0 MJ220X Avancerad nivå
Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå 30,0 MJ218X Avancerad nivå
Examensarbete inom Farkostteknik, grundnivå 15,0 MJ142X Grundnivå
Examensarbete inom kraft och värmeteknologi, avancerad nivå 30,0 MJ211X Avancerad nivå
Examensarbete inom kylteknik, avancerad nivå 30,0 MJ214X Avancerad nivå
Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 MJ140X Grundnivå
Examensarbete inom Materialdesign, grundnivå 15,0 MJ143X Grundnivå
Examensarbete inom reaktorteknologi, avancerad nivå 30,0 MJ212X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknik och management, grundnivå 15,0 MJ144X Grundnivå
Examensarbete inom tillämpad termodynamik 30,0 4A1016 Avancerad nivå
Examensarbete inom tillämpad termodynamik, avancerad nivå 30,0 MJ216X Avancerad nivå
Examensarbete inom uthålliga byggnader, avancerad nivå 30,0 MJ219X Avancerad nivå
Examensarbete inom värmetransporter, avancerad nivå 30,0 MJ215X Avancerad nivå
Experimentell energiteknik 8,0 MJ2495 Avancerad nivå
Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 MJ2241 Avancerad nivå
Flygmotorteknik, fortsättningskurs I 6,0 MJ2244 Avancerad nivå
Forskarseminarier 4,5 MJ3122 Forskarnivå
Forskningsprojekt i energi- och klimatstudier 18,0 MJ2471 Avancerad nivå
Fortsättningskurs mekanik och FEM 6,0 MJ2484 Avancerad nivå
Fortsättningskurs vibrationer 6,0 MJ2483 Avancerad nivå
Förbränningslära 6,0 MJ2420 Avancerad nivå
Fördjupningsarbete i uthålliga energisystem 15,0 MJ1404 Grundnivå
Förnybar energi 6,0 MJ2411 Avancerad nivå
Förnybar energi, fortsättningskurs 6,0 MJ2412 Avancerad nivå
Förnybar energisystemteknik, avancerad kurs 15,0 MJ2492 Avancerad nivå
Förnybara biobränsle-baserade energisystem 3,0 MJ234V Avancerad nivå
Hållbarhet, sociala modeller - religioner och offentliga angelägenheter 5,0 MJ2450 Avancerad nivå
Instrument för analys av klimatpåverkan 6,0 MJ2470 Avancerad nivå
Integrerad Analys av klimat-, markanvändnings-, energi- och vattensystem 6,0 MJ3381 Forskarnivå
Internationell projektledning 15,0 MJ2150 Avancerad nivå
Introduktion till maskinteknik 10,5 MJ1103 Grundnivå
Introduktion till termodynamik, strömningslära och värmetransport 6,0 MJ1431 Grundnivå
Introduktionskurs instationär aerodynamik 7,5 MJ2485 Avancerad nivå
Introduktionskurs strömningsberäkning och matematik 6,0 MJ2480 Avancerad nivå
Kompletteringskurs i Tillämpad termodynamik 3,0 MJ1111 Grundnivå
Kunskapsaspekter inom energiteknik 7,5 MJ3336 Forskarnivå
Kylning av elektronik /Uppdragsutbildning/ 3,0 MJ235U Avancerad nivå
Litteraturstudie 6,0 MJ3123 Forskarnivå
Maskinteknik 9,0 MJ1101 Grundnivå
Maskinteknik 10,0 MJ1102 Grundnivå
Modellering av termodynamiska system 6,0 MJ2421 Avancerad nivå
Mätteknik 3,0 MJ2440 Avancerad nivå
Mätteknik i aeromekanik 6,0 MJ2482 Avancerad nivå
Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken 6,0 MJ2424 Avancerad nivå
Pedagogiska aspekter inom energiteknik 15,0 MJ232V Avancerad nivå
Polygenerering 9,0 MJ2494 Avancerad nivå
Projektarbete inom energiteknik 18,0 MJ1001 Grundnivå
Projektkurs i aeromekanik - del 1 6,0 MJ2481 Avancerad nivå
Projektkurs i aeromekanik - del 2 7,5 MJ2486 Avancerad nivå
Projektkurs i aeromekanik - del 3 6,0 MJ2488 Avancerad nivå
Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik 6,0 MJ2434 Avancerad nivå
Påbyggnadskurs i uthållig energianvändning 12,0 MJ2433 Avancerad nivå
Reaktorteknologi, fortsättningskurs 6,0 MJ2428 Avancerad nivå
Rocket Propulsion 6,0 MJ2246 Avancerad nivå
Solvärmesystem 6,0 MJ2442 Avancerad nivå
Strömningsmaskiner 6,0 MJ2429 Avancerad nivå
Säker energiförsörjning, del 1 - ledarskap och fallstudier 6,0 MJ2455 Avancerad nivå
Säker energiförsörjning, del 2 - hot och innovation 6,0 MJ2457 Avancerad nivå
Termisk komfort och inomhusmiljö 6,0 MJ2422 Avancerad nivå
Termiska kraftsystem 6,0 MJ2406 Avancerad nivå
Termodynamik 7,5 MJ3116 Forskarnivå
Termodynamisk optimering av energisystem 5,0 MJ3384 Forskarnivå
Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 MJ2409 Avancerad nivå
Tillämpad kraft- och värmeteknologi 6,0 MJ2426 Avancerad nivå
Tillämpad kyl- och värmepumpteknik 6,0 MJ2423 Avancerad nivå
Tillämpad reaktorteknologi och kärnkraftsäkerhet 6,0 MJ2427 Avancerad nivå
Tillämpad termodynamik 9,0 MJ1112 Grundnivå
Uthållig energianvändning 9,0 MJ2407 Avancerad nivå
Uthållig kraftproduktion 9,0 MJ2405 Avancerad nivå
Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 6,0 MJ2460 Avancerad nivå
Utvalda ämnen inom kärnkraftproduktion 12,0 MJ233V Avancerad nivå
Vetenskapsteori och -metodik för energiforskning 6,0 MJ2475 Avancerad nivå
Värme, kyla och inomhusmiljö 6,0 MJ2443 Avancerad nivå
Värmeöverföring 6,0 MJ1401 Grundnivå
Värmeöverföring 7,5 MJ3114 Forskarnivå