Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Obligatoriska kurser inom inriktningen är grundkurs i Lean, kurser inom marknadsföring, kalkyler och produktion med tillämpning i projekt. Under tredje året ges studenten viss möjlighet att lägga sin egen profil på utbildningen, genom att antingen fördjupa sig eller bredda sig. Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Innovation och design (IODS)

Obligatoriska kurser inom inriktningen ges i Design och produktutveckling och CAD samt tillämpningar i projekt.
Under tredje året ges studenten viss möjlighet att lägga sin egen profil på utbildningen, genom att antingen fördjupa sig eller bredda sig. Man kan fördjupa sig inom produktutvecklingsprocessen, formgivning och design eller konstruktion och beräkningar. För bägge fördjupningarna ges Produktion och Integrerad produktutveckling, vilken sker i samarbete med industriföretag. Inom formgivning och design läser man mer av industridesign och färg och form. Inom konstruktion läser man mer hållfasthetslära. Bägge fördjupningarna använder olika datorbaserade verktyg t.ex. CAD som en väl integrerad och viktig komponent i kurserna. Studenten har även möjlighet att bredda sin utbildning med kurser inom exempelvis logistik. Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Robotik och mekatronik (ROBS)

Obligatoriska kurser inom inriktningen ges inom ellära, mikrodator, digital och analog elektronik samt tillämpningar i projekt. Under tredje året ges studenten viss möjlighet att lägga sin egen profil på utbildningen. I årskurs tre ges kurser inom mätteknik, automation, reglerteknik, robotik och realtidssystem. Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Säkerhet och ledning av avancerade system (SLAS)

Obligatoriska kurser inom inriktningen är grundkurs i Kvalitetssäkring och Lean, kurser inom riskhantering, ledningssystem och produktion med tillämpning i projekt. Under tredje året ges studenten viss möjlighet att lägga sin egen profil på utbildningen, genom att antingen fördjupa sig eller bredda sig. Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.