Till innehåll på sidan

Skapa ett omslag till ditt exjobb

Via mallen nedan kan du skapa ditt eget omslag till ex-jobbet.

  1. Ny wordmall för exjobbens omslag

    Den tidigare omslagsgeneratorn har blivit ersatt av en ny wordmall.

    Öppna Word-mallen för att skapa ditt eget omslag till ex-jobbet. Skriver du ditt exjobb på engelska så använd den engelska Word-mallen.

  2. Fyll i informationen

  3. Klart att printa

Område för examensarbete

Vilket område du ska ange beror på vilken typ av examen du ska ta. Här finner du mer information om områden för examensarbeten