Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppförandekod för studenter

KTH:s mål är att erbjuda dig som student en bra utbildning och en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper in i yrkeslivet. KTH ser det därför som mycket viktigt att du redan under studietiden har ett professionellt förhållningssätt till dina studier, studiekamrater, lärare och övrig personal på KTH.

Uppförandekoden för studenter syftar till att klargöra några av de delar som förväntas av dig som student på KTH.

Som student vid KTH ställer jag upp på följande punkter:

  • Jag beaktar alla människors lika värde. Samtliga studenter och anställda vid KTH har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  • Lika villkor vid KTH innebär en respektfull och inkluderande arbetsmiljö och studiemiljö fri från trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande beteenden. Jag själv, liksom varje student och anställd, har ett eget ansvar att i alla möten behandla andra med respekt samt att främja en trygg och fördomsfri studiemiljö och arbetsmiljö.
  • Jag föregår alltid med gott exempel och har ett professionellt bemötande i möten och i min kommunikation. Jag behandlar alla studenter, anställda och övriga samverksanspartner med respekt och hänsyn oavsett social bakgrund, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  • Jag är medveten om att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling samt brott mot KTH:s värdegrund och KTH:s riktlinjer kan medföra disciplinära åtgärder.