Intresserad av innovationer från KTH? Du kan bidra!

KTH Innovation öppnar dörren till idéer och forskningsresultat från KTH:s världsledande forskare och drivna studenter.

Det finns alltid möjligheter för dig som investerare, affärsutvecklare, entreprenör eller student att bidra till innovationsprojekt på KTH.

Läs mer om hur vi kan samarbeta under rubrikerna till vänster, eller ta kontakt med oss på KTH Innovation för att diskutera dina egna förutsättningar att bidra.

innovation@kth.se

KTH:s Innovationspanel

Innovationspanelen

KTH Innovation har utvecklat ett unikt webbaserat marknadsundersökningsverktyg som vi kallar KTH:s Innovationspanel. Till panelen söker vi experter från industrin som kan ge värdefull feedback på produktidéer/teknologi redan i en mycket tidig utvecklingsfas.

Bland de ca. 150 idéer som KTH Innovation löpande jobbar med finns alltid projekt som behöver feedback på sina produktidéer. Innovationspanelen är en möjlighet för forskare och studenter att få tidig och viktig feedback från potentiella kunder, användare och andra intressenter. Panelen spelar en viktig roll när det gäller hur produktidéerna ska utvecklas, vilka applikationer som det ska satsas på, och i vissa fall om det överhuvudtaget är värt att gå vidare med idén.

Läs mer om Innovationspanelen och fyll i en intresseanmälan om du vill bli medlem!

KTH:s potential

KTH är Sveriges största tekniska universitet och står för en tredjedel av Sveriges tekniska forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Mer än hälften av KTH:s grundforskning och tillämpade forskning håller världsklass enligt internationella experter.

KTH har fler avknoppningar per satsad forskningskrona än MIT, Stanford eller Cambridge. Antal patent per satsad forskningskrona på KTH är jämförbart med andra toppuniversitet runt om i världen.

Till sidans topp