Ett brinnande intresse

Passion for Innovation genomsyrar hela innovationssystemet på Kungliga Tekniska högskolan. Vi strävar efter att skapa samarbeten, relationer och kontakter som gör det lätt för KTHs forskare och studenter att nyttiggöra sin forskning och kommersialisera sina idéer.

Våra evenemang och forum syftar till att föra människor samman, visa upp inspirerande exempel, hitta synergier och främja ett innovativt klimat inte bara på KTH utan i samhället i stort.

Välkommen att dela vår passion!

Passion for Innovation
Till sidans topp