Tydliga reformer på önskelistan

Svenska lärosäten har under senare år tenderat att sjunka på internationella rankinglistor. Orsakerna är flera, men avgörande är avsaknaden av tydliga nationella strategier och prioriteringar inom högre utbildning. Hög kvalitet i utbildning och forskning och därtill integrerad samverkan korrelerar inte med det som rankinglistorna mäter. Listorna ger inte den fullständiga bilden – inte minst med … Fortsätt läsa ”Tydliga reformer på önskelistan”

Att göra en möjlig framtid möjlig

Efter att en av vetenskapssamhällets stora årliga höjdpunkter avverkats i Blå Hallen är det traditionsenligt dags för VA-barometern. Den visar att förtroendet för forskningen återigen ökat. Det är mycket glädjande att 75 procent av dem som svarat har ett mycket stort eller ganska stort förtroende för forskningen. Motsvarande siffra var förra året 60 procent. Förtroende … Fortsätt läsa ”Att göra en möjlig framtid möjlig”

Öppen tillgång i takt med omvärlden?

Att den akademiska friheten skulle vara i konflikt med öppen tillgång till forskningsartiklar är något som oroar. I alla fall enligt en debattartikel i SvD. Men stämmer det verkligen? Redan i dag har många svenska forskningsfinansiärer krav på att forskarnas resultat ska göras tillgängliga för en allmänhet och inte bara finnas i form av publiceringar … Fortsätt läsa ”Öppen tillgång i takt med omvärlden?”

Samhällsnytta på kort och lång sikt

Det senaste året har AI- artificiell intelligens varit hett. Ett område där KTH, som enligt Vinnovas rapport är bäst i Sverige, driver och deltar i flera stora forskningsprojekt och samarbeten. Media skriver om det, forskarna forskar om det, statsmakterna och finansiärerna prioriterar det. En utveckling som kan ses både i Sverige och i andra länder. … Fortsätt läsa ”Samhällsnytta på kort och lång sikt”