Till innehåll på sidan

Målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö

Välkommen till ett digitalt symposium om cirkulär ekonomi!

Bakgrunden till målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och en giftfri miljö som står i fokus för detta symposium är att cirkulation av material riskerar att kvarhålla farliga ämnen som är beslutade att fasas ut. Sekundära resurser, som metaller och plast, är dessutom ofta mer förorenade än dess jungfruliga motsvarighet. Strikta krav på renhet riskerar därför att förhindra cirkulation, medan alltför liberala krav riskerar att sprida farliga ämnen. Detta symposium intresserar sig därför för frågan: hur kan cirkulationen öka samtidigt som spridningen av farliga ämnen minskar? 

Miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Illustrationer: Tobias Flygar

För att närma oss svaret på frågan har vi samlat in och publicerat en serie videoklipp med inspel från olika perspektiv. Aktörer som berörs av målkonflikten på olika sätt har bjudits in att klargöra sin syn på målkonflikten, prata om vilka utmaningar den skapar för dem och vilka potentiella lösningar de ser. Dessa inspel kan användas som en kunskapsbank och utgångspunkt i vidare diskussioner om målkonflikten. Se bilden med miljömålen för mer information om de mål som konflikten handlar om.

Här på titelsidan finns en video där Herman Elvingson, som koordinerar symposiet, hälsar välkommen och en video där Nils Johansson, som leder forskningsprojektet, förklarar syftet med symposiet. Inspelen är sedan indelade i två kategorier under Herman och Nisses videos.

Titta gärna på Hermans och Nisses videos först för att få en introduktion till detta symposium, sedan är det bara att fortsätta navigera på denna digitala plattform och titta på det ni finner intressant. Håll till godo! 

Denna digitala plattform finansieras genom Vinnova och Formas, och är en del av dessa två forskningsprojekt:

Introduktionsfilmer

Kategorier

Strategier

Aktörer diskuterar förslag på lösningar och strategier för att hantera målkonflikten.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-05-19