Till innehåll på sidan

Målkonflikten och dess utmaningar

Aktörer beskriver sin syn på målkonflikten och förklarar vilka utmaningar den skapar.

Inspel

Strategier

Aktörer diskuterar förslag på lösningar och strategier för att hantera målkonflikten.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-09-25