Till innehåll på sidan

Hur kan konflikter hanteras i en cirkulär ekonomi?

För att säkerställa en trygg resursförsörjning måste vi ställa om från gruvbrytning mot att bättre utnyttja de resurser som redan är uppgrävda. I det här forskningsprojektet studeras politiken för en omställning mot cirkularitet. Vilka konsekvenser, förlorare, vinnare och konflikter väcks i en resursomställning och hur kan de hanteras?

Projektnamn: Institutionella förutsättningar för en cirkulär ekonomi (300019)
Projektledare: Nils Johansson, SEED
Deltagande universitet/företag/organisationer: KTH, Linköpings universitet
Projektperiod: 2018–2021
Finansiering: Formas

En resursomställning från gruvdrift mot cirkulation kommer ställa stora krav på producenter, kunder och myndigheter. Ökad återvinning minskar till exempel koldioxidutsläppen jämfört med gruvdrift. Men det återvunna materialet är i regel mer förorenat än motsvarande material från berggrunden. Detta innebär att det finns en målkonflikt i en cirkulär ekonomi mellan ökad återvinning och en giftfri miljö. Spridning av avloppslam med dess näringsämnen och föroreningar på åkrar är ett typiskt exempel på detta. Det här projektet kommer adressera olika aktörer som kan tänkas beröras i en resursomställning: avfallsproducenter, potentiella kunder, lokalboenden, tjänstemän och politiker. Vilka är vinnare och förlorare i resursomställning? Varför vill någon överhuvudtaget använda avfall som råvara istället för de konventionella materialen? Hur hanteras avfallets komplexitet, politiska målkonflikter i olika länder och vad beror skillnaderna på?

Publikationer:

"Matsvinn borde gå till människor, inte biogas", debattartikel, 2020 .

"Matsvinn bör gå till människor och inte biogas", Radio Sweden, P1

”Towards clean material cycles: Is there a policy conflict between circular economy and non-toxic environment?", article, 2020

“Circular economy running in circles? A discourse analysis of shifts in ideas of circularity in Swedish environmental policy", article, 2020”

"Perspectives on Waste from the Social Sciences and Humanities. Opening the Bin", anthology, 2020

"Is this the end of end-of-waste? Uncovering the space between waste and products", article, 2020

"Mest skrämmande med halloween är plasten", debate article, 2019

"Gruvdrift eller återvinning av metaller? En politisk fråga", chapter in book, 2018

”How can conflicts, complexities and uncertainties in a circular economy be handled?", report, 2018

"Social and ecological entrepreneurship in a circular economy", book chapter, 2018

Kontakt:

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-07-07