Till innehåll på sidan

Prestandaindikatorer för certifiering av hållbara stadsdelar

Stadsutveckling lyfts ofta fram som nyckeln till en hållbar utveckling. Sedan flera år finns det flera olika certifieringssystem för att stödja arbetet med hållbarhet både vad gäller enskilda byggnader och hela stadsdelar. Hur dessa används och vad de innehåller är därför viktiga för att påverka att våra städer utvecklas i hållbar riktning.

Projektnamn: Prestandaindikatorer för certifiering av hållbara stadsdelar
Projektledare: Tove Malmqvist, SEED
Deltagande universitet/företag/organisationer: KTH, Sweden Green Building Council, SLU
Projektperiod: 2016–2020
Finansiering: Formas

Det mest spridda certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling i Sverige är Citylab, vilket används i ett 20-tal stadsutvecklingsprojekt. Det ägs och förvaltas av Sweden Green Building Council (SGBC) och syftar till att ge stöd till arbetet med hållbarhetsfrågor vid planering och genomförande av stadsutvecklingsprojekt. Detta projekt syftar till att komplettera Citylab med en certifiering av uppföljningen av hur hållbart resultatet blev i slutändan. Reser folk mer hållbart, känner folk sig trygga i stadsdelen, hur påverkas den biologiska mångfalden etc. Det ska kunna användas för både nybyggda och befintliga stadsdelar. Samtidigt ska projektet bidra till en mer generell förståelse för hur dessa typer av certifieringssystem kan tas fram på ett mer systematiserat och transparent sätt. Projektet sker i samarbete mellan KTH, SGBC och SLU där SGBC:s medlemsorganisationer involveras genom arbetsgrupper och remissförfaranden så att certifieringssystemet blir attraktivt och användarvänligt för branschens olika aktörer.

Publikationer i Diva

Kontakt:

Jonas Sondal
Jonas Sondal
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-07-07