Till innehåll på sidan

PANT – Hur kan pantsystemet nå en mer cirkulär plasthantering?

Det svenska pantsystemet är ett välfungerande exempel på hur cirkulär ekonomi kan realiseras i praktiken genom en smart teknisk, organisatorisk och ekonomisk lösning. Detta projekt undersöker hur pantsystemet kan utvecklas för att fånga in en större andel av den konsumerade plasten.

Projektnamn och -nummer: PANT - Hur kan ett pantsystem nå en mer cirkulär plasthantering? En utvärdering av olika möjligheter för att utveckla det svenska pantsystemet.
Projektledare: Nils Johansson, SEED
Deltagande universitet/företag/organisationer: KTH
Projektperiod: 2020–2022
Finansiering: FORMAS

Det svenska Pantsystemet uppnår höga återvinningsgrader och en stor del av det som lämnas in blir till nya, likadana produkter. Pantsystemen är således ett bra exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Samtidigt fångar pantsystemen endast in en begränsad andel av all plast som används i Sverige. Övrig plast är svår att återvinna och riskerar därför att förbrännas. Av den här anledningen syftar projekt till att undersöka om pantsystemet ska utvecklas och i så fall hur pantsystemet på bästa sätt kan inkludera ytterligare typer av plast. I projektet kommer först olika möjliga fall för att utveckla pantsystemet att konstrueras baserat på olika tekniska, ekonomiska, materiella och organisatoriska vägval. Därefter kommer dessa fall att jämföras för att utröna dess miljöpotential, samhällsekonomiska kostnader och hur de samspelar med rådande normer, regler och politik. 

Publikationer

-

Kontakt

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-07-07