Till innehåll på sidan

Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream

Forskningsprogrammet ska stimulera till en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion, som idag görs av ett fåtal, kan skalas upp och bli mer vanligt.

Projektnamn: Mistra Sustainable Consumption
Projektledare: Åsa Svenfelt, SEED, och Karin Bradley, KTH
Deltagande universitet/företag/organisationer: KTH, Chalmers, Göteborgs Universitet, KI, Lunds universitet, LTU, SLU, SCB, ICA, Oatly, Food for Progress, Max Hamburgers, IKEA, Hemtex, Retuna, Stena Line, Vingresor, Turistrådet Västsverige, Visita, Lunds, Malmös och Göteborgs kommuner, Västra Götalandsregionen, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen, Camino, Världskulturmuseerna.
Projektperiod: 2018–2021
Finansiering: Mistra

I fokus för forskningsprogrammet står områdena mat, semester och heminredning. Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en omställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Mer om forskningsprogrammet på sustainableconsumption.se

Kontakt

Innehållsansvarig:Åsa Svenfelt
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-07-07