Hoppa till huvudinnehållet

Åsa Svenfelt

Profilbild av Åsa Svenfelt

FORSKARE, DOCENT

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är forskare och forskningsledare på avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier. Jag är docent i hållbar utveckling och framtidsstudier samt projektledare i, och fram till 2022 programchef för, forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption och projektledare för Hållbar Samhällsbyggnad Bortom BNP-tillväxt. Min forskning handlar om hållbar konsumtion, hållbara framtider bortom BNP tillväxt och rättvis fördelning och användning av ekosystemtjänster. Mina huvudsakliga forskningmetoder är framtidsstudier och backcasting som verktyg för att åstadkomma hållbar utveckling och för att hantera osäkerheter i miljöpolitik och långsiktig samhällsplanering.


Kurser

Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå (AL250X), lärare | Kurswebb

Futures Studies and Forecasts (AG2171), lärare | Kurswebb

Metoder för hållbarhetsforskning (FAL3512), lärare | Kurswebb

Planering för miljörättvisa i socioelekologiska system (AL2503), kursansvarig | Kurswebb